PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ
  • 05 Eylül, 2023
PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

02.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ

PROJE TÜRÜ

PROJE DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Araştırma Altyapı Projeleri (AAP)

Üst Yönetim/Rektörtarafından belirlenir.

Katılım Araştırma Projeleri (KAP)

Lisans Araştırma Projeleri (LAP)

5.000,00 TL

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

Yüksek Lisans

12.500,00 TL

Doktora

25.000,00 TL

Münferit Araştırma Projeleri (MAP)

100.000,00 TL

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP)

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.