Devam Eden BAP Projeleri

Devam Eden Bap Projeleri

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2024-02-09-LTP01

Doç. Dr. S**** U*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Alanya Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Tropikal Meyvelerin Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica) Yaprağı İle Kaplanmasına Yönelik Bir Araştırma

2

2023-02-08-MAP02

Doç. Dr. A****** K***

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

5-Florourasilin Domates (Solanum lycopersicum L.) Fidelerinde Meydana Getirdiği Fitotoksik Değişimler Üzerine Tasmonik Asitin İyileştirici Etkisinin Araştırılması

3

2023-02-07-LAP01

Doç. Dr. A*** E******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Cetuximab’ın Timol ile Birlikte Akciğer Kanseri Hücrelerindeki Apoptotik
Etkisinin Belirlenmesi

4

2023-15-01-MAP02

Öğr. Gör. Dr. H****** E*******

Sağlık Hizmetleri MYO

İn-Vitro Nörodejenerasyon Modelinde Hesperidin’in İnflamasyon Üzerindeki Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması

5

2023-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi S**** G****

Tıp Fakültesi

Çocuk Hastalarda Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenlerinin Multiplex PCR Testiyle Araştırılması

6

2023-15-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** Y*****

Sağlık Hizmetleri MYO

Meme Kanserinde Uzun Kodlanmayan RNA’ların Metastazın Moleküler Mekanizmasındaki Rolünün Araştırılması

7

2023-02-11-MAP01

Prof. Dr. A***** A*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Mavi renkli sera örtü malzemesinin Bombus arılarının çalışma performansına etkisi: Domates bitkisi (Solanum lycopersicum) örneği

8

2022-02-06-MAP02

Doç. Dr. S*** Y*******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Havuzlama Yöntemlerinin Ve Nanopartikül Katkısının Doğal Fiber Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

9

2022-05-04-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** U*****

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Avokado Kabuğunun İn siliko Tahmin ve İn vitro Biyolojik aktivitelerinin incelenmesi ve Kozmetik Serum Formülasyonu Geliştirilmesi

10

2022-04-03-MAP05

Dr. Öğr. Üyesi D**** E****

Tıp Fakültesi

Annenin Vücut Ağırlığının Anne Sütü Ve Kord Kanındaki İyot Konsantrasyonu Ve Bebekte Büyüme Parametreleri İle İlişkisi

11

2021-15-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi P****** S*******

Sağlık Hizmetleri MYO

Tekrarlanan kontrollü ovaryan hiperstimülasyon’un over rezervi üzerine etkisinin PI3K sinyal yolağı üzerinden araştırılması.

12

2021-02-11-MAP05

Doç. Dr. B**** S*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Seralarda Soğutma Pedi Olarak Bazı Yerel Malzemelerin Uygunluklarının

Değerlendirilmesi ve Alternatif Enerji Kaynaklarından Fotovoltaik Sistemlerin

Kullanılabilirliği