Kurum Hissesi

Kurum Hissesi

 • Kurum hissesi projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi ve Proje Yürütücüsünün uygun görüşü ile ile projenin tabi olduğu esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde harcanır.

   

 • Kurum hissesi harcamalarında, (bölüm payı / dekanlık payı / rektörlük payı) harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.

   

 • Harcama yapılabilmesi için, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm, Anabilim Dalı, Merkez ve Enstitü Başkanı, Müdür vb.) talebi, proje yürütücüsünün "yapılacak harcamaların Ar-Ge niteliğinde olduğuna dair" onay yazısı ile birlikte BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

   

 • Satın talebi MYS ve TÜBİTAK TTS sistemine işlenir ve sistemden alınan belgeler harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanmak üzere proje yürütücüsüne gönderilir.

   

 • Proje yürütücüsü tarafından yapılan satın alma işlemi sonrasında alım yapılan malzemeye ait fatura arkası Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek Proje Yürütücüsü ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından imzalanır.

​​

 • Bölüm ve Dekanlık Payı mal ve malzeme alımları için muayene ve kabul işlemleri yapıldıktan sonra, proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakültenin Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.

 • İlgili birim tarafından düzenlenen ödeme evrakları ile birlikte BAP Birimi tarafından düzenlenen ödeme emri ilgili harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanarak BAP Birimine teslim edilir.

 

 

Belgeler