Devam Eden TÜBİTAK Projeleri

Devam Eden TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanlarının devam eden projeleri aşağıda sunulmuştur.

S.NO KODU PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BİRİMİ BÜTÇESİ
1 1001 123M884  Dr. Öğr. Üyesi A*** O**** Konser Salonlarının Akustik Performansının Nesnel Ses Alanı Değişkenleri         Üzerinden Yapay Zekâ Algoritmaları ile Tahmin Edilmesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 1.801.200,00 TL 
2 1002 123Z520 Doç. Dr. A****** K*** Sisplatine Maruz Kalan Çeltik (Oryza sativa) Fidelerinde Meydana Gelen Fitotoksik ve Genotoksik
Değişimler Üzerine Dışsal Melatonin Uygulamasının Etkileri
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 59.593,00 TL
3 1003 218M710 Doç. Dr.  B**** B******** Atmosferik Plazma Aktivasyon Yönteminin Sıralı Nozüllü Ve Robotikleştirilmiş Olarak Büyük Ölçekli Termoset Ve Termoplastik Kompozit Yapıştırma Sistemlerine Uygulanması Ve Optimizasyonu Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 1.831.070,00 TL
4 3501 120F065 Dr. Öğr. Üyesi M****** T****** Spintronik Uygulamalar İçin Yeni Nesil Manyetik Nanomalzemelerin Arştırılması Ve Geliştirilmesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 468.000,00 TL
5 3501 121K959 Dr. Öğr. Üyesi D**** U***** Yüksek Öğretim Hazırlık Programı Düzeyinde İngilizce Öğretim Görevlilerine Yönelik İngilizce Eğitiminde Duyuşsal Engeller Konulu Hizmet-Içi Eğitim Programı Geliştirme Çalışması Eğitim Fakültesi 166.050,00 TL
6 1001 221M499 Dr. Öğr. Üyesi A*** O**** Ney Ve Kemençenin Bağlaşık Titreşim-Akustik Analizi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 714.450,00 TL
7 1002 122Z678 Öğr. Gör. A*** E**** A****** Elektrokimyasal Nanofilm Üzerinde Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM) Tekniği Kullanılarak Aptamer Esaslı Karsinoembriyonik Antijen Tayini için Yöntem Geliştirilmesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 44.710,00 TL
8 1002 122M921 Dr. Öğr. Üyesi A*** O****  Alüminyum Bal Peteği Sandviç Panelin Rastgele Yükleme Altındaki Dinamik Davranışının Optimizasyonu Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 47.800,00 TL
9 1002 222M346 Doç. Dr. D***** V******** B******* Aljinat/Çinko Oksit/Turmalin Kompozit Filmlerin Üretilmesi, Antibakteriyel Ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi 59.678,00 TL