Tamamlanan TÜBİTAK Projeleri

Tamamlanan TÜBİTAK Projeleri

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından tamamlanan projeler aşağıda sunulmuştur.

S.NO KODU PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BİRİMİ BÜTÇESİ
1 1002 222S696 Dr. Öğr. Üyesi S*** A*** LPS ile İndüklenen Erken Doğum Modelinde Apelin ve Apelin Reseptörü Protein Ekspresyonunun Serviks-Uterus ve Plasental Eksende Değişiminin Değerlendirilmesi Tıp Fakültesi 59.700,00 TL
2 3501 121S341 Dr. Öğr. Üyesi S*** A*** LPS ile İndüklenmiş Erken Doğum Modelinde Mast Hücresi Etkinlik Mekanizmasının Aydınlatılması ve H1 Histamin Antagonisti Uygulamasının Süreci Önlemeye Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi Tıp Fakültesi 393.605,00 TL
3 3001 116S713 Dr. Öğr. Üyesi B*** D**** Mikotoksikoz Tanısında Kullanılabilecek Lateral Akım Testi Geliştirilmesi Tıp Fakültesi 89.311,00 TL
4 3001 117S758 Doç. Dr. M***** Y***** G**** Eritropoietin, Darbepoietin-Alfa ve Mircera'nın Fare Omurilik Hasarındaki Rejenerasyon Süreci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Tıp Fakültesi 82.948,00 TL
5 1005 116S475 Doç. Dr. A****** S***** K********* Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi Için Optik Bir Sistemin Geliştirilmesi Ve Klinik Çalışmalarda Test Edilmesi Tıp Fakültesi 208.200,00 TL
6 1002 218Z069 Dr. Öğr. Üyesi A*** G***** Kekik Bitkisinin Doğal ve Kültür Formlarından Elde Edilen Uçucu Yağların Epidermoid Kanseri Hücrelerinde Apoptotik ve Membran Üzerine Etkilerinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi 45.000,00 TL
7 3501 217M667 Doç. Dr. A**** Y******* Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi Mühendislik Fakültesi 271.500,00 TL
8 1002 219S253 Dr. Öğr. Üyesi D****** N******* S**** Retonon İle İndüklenen Parkinson Hastalığı Sıçan Modelinde Vortioksetinin Prokognitif Özelliklerinin İncelenmesi: Toll Benzeri Reseptör-2 Sinyal Yolağının Rölü Tıp Fakültesi 44.660,00 TL
9 1002 219M076 Dr. Öğr. Üyesi B***** B******** Eriyik Yığma Modelleme (Fdm) Tknolojileri İle Havacılık Sanayiine Yönelik Yüksek Performanslı Karbon Fiber/Epoksi Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Ve Mekanik Karakterizasyonu Mühendislik Fakültesi 40.850,00 TL
10 1001 218S546 Prof. Dr. B**** Y**** In Vitro Oksijen Glukoz Deprivasyon Sonrası Tetraploid ve Diploid Nöronlar Arasındaki Moleküler İlişkinin İncelenmesi Tıp Fakültesi 530.000,00 TL
11 3501 118S548 Dr. Öğr. Üyesi M******* A* Bazı Fenolik Bileşenlerin Mitokondriyal Biyogenez Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Olası Anti-Parkinson Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması Mühendislik Fakültesi 308.880,00
12 3501 119M797 Doç. Dr. B***** B******** Havacılık Ve Uzay Endüstrisine Yönelik Silan Modifikasyonlu Nanokalsit (CaCO3) Partiküller Ile Güçlendirilmiş Yüksek Performanslı Karbon Fiber/Epoksi Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyo Mühendislik Fakültesi 395.224,68 TL
13 1002 221M584 Doç. Dr. D***** V********* B******* Max Faz Alaşımlarının Üretilmesi Ve Fonksiyonel Kumaş Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi 57.281,73 TL
14 1002 121R103 Dr. Öğr. Üyesi D***** N****** S**** Vortioksetinin, Enterik Sinir Sisteminde Rotenon Maruziyeti Ile Indüklenen Patofizyolojik Değişiklikler Üzerine Etkilerinde Tlr2/S100b Sinyal Yolağının Rolü Tıp Fakültesi 69.497,82 TL