Misyon ve Vizyon

Misyon: Bilimsel araştırmalar için ayrılan mali kaynağın etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak; Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin toplumsal etkinliğine ve saygınlığına katkıda bulunmak, bilimsel çalışmalara destek vermek, bilim ve teknolojinin gelişmesine yardımcı olarak; ilin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak. 

 

VizyonÜlkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, imkanları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmek.