Proje Kabul Sonrası İşlemler

Proje Kabul Sonrası İşlemler

İLGİLİ HUSUSLAR

 

TÜBİTAK Projeleri için BAP Biriminin sorumluluğu, birimine gelen harcama evraklarının ön incelemesini yaparak muhasebe birimine sevk edilmesini sağlamaktır. Proje için gerekli olan diğer işlemlerin, ilgili proje yürütücüsü tarafından TÜBİTAK Proje Takip Sistemi sayfasından ve projeden sorumlu TÜBİTAK uzmanı ile koordineli olarak takip etmesi kendi sorumluluğundadır. Proje sözleşmesinde belirtildiği üzere proje yürütücüsü projenin idari, mali ve hukuki sorumlusudur.

 

  • -Proje yürütücüsüne TÜBİTAK tarafından gönderilen Proje Kabul Yazısı ve Proje Sözleşmesi,

    - Proje yürütücüsünün KBS-MYS yetki talep formunda bulunan bilgileri (harcama yetkilisi olarak kendi bilgileri) ve gerçekleştirme görevlisinin bilgilerini tatbiki imzalarla birlikte taratılmış hali, (TÜBİTAK projelerinde Harcama yetkilisi proje yürütücüsünün kendisidir. Proje mali işlerinin yürütülmesi için bir gerçekleştirme görevlisi ataması gerekmektedir.)

    - Projeye ait satın alma işlemlerini yapabilmesi için piyasa fiyat araştırma görevlisi görevlendirme belgesi,

    Bu 4 belgenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne EBYS üzerinden resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi, öncelikle projedeki araştırmacılardan (ALKÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi olmalı, projede araştırmacı yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecektir.

     

 

Gerekli Belgeler