TÜBİTAK Proje Mevzuatı

Dosya Adı

İşlem

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar

Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları

TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

TÜBİTAK ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği