Proje Başvuruları Süresiz Olarak Açılmıştır

Proje Başvuruları Süresiz Olarak Açılmıştır
 • 21 Ekim, 2020
Proje Başvuruları Süresiz Olarak Açılmıştır

Değerli Akademisyenlerimiz, 

Proje başvuruları süresiz olarak açılmıştır.

 

 

Proje Başvuruları İle İlgili Hususlar: 
 1. Proje başvuruları sadece otomasyon üzerinden ve e-imza ile gönderilmektedir; proje önerisinde e-imzası zorunlu olan proje yürütücüleri ile diğer kişilerin (araştırmacı, bölüm başkanı, dekan, diğer kişi ve kuruluşlar) e-imzası tamamlanmadan proje başvuruları sistem üzerinden gönderilememektedir.
 2. Proje önerileri ıslak imzalı olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 3. Proje başvurularının ekine aşağıdaki belgelerin eklenmesi proje ön değerlendirme aşamasında zorunlu olup, belgeleri eksik projeler kabul edilmemektedir.

 

MÜNFERİT ARAŞTIRMA, SANAYİ İŞBİRLİĞİ, GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA, KATILIM ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA ALT YAPI PROJELERİ İÇİN 
 1. Teknik Şartname (Proje bütçesinde yer alan malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname Proje Başvurusu-Dosyalar-Diğer Dosyalar alanına eklenecektir)
 2. Onaylı Proforma / Fiyat Teklifi (Talep edilen malzemeler ve hizmet alımları için, en az 3 farklı firmadan alınan yazılı fiyat teklifi Proje Başvurusu-Dosyalar-Proformalar alanına eklenecektir)
 3. Etik Kurul Onay Yazısı (Etik kurul onayı zorunlu projeler için alınan, etik kurul onay yazısı Proje Başvurusu-Dosyalar-Etik Kurul Kararları alanına eklenecektir)
 4. Özgeçmişler (Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için ayrı ayrı olmak üzere ARBİS’ten alınan özgeçmişler Proje Başvurusu-Dosyalar-Özgeçmiş Dosyaları alanına eklenecektir)
 5. Kaynak Listesi (Yapılan literatür taramasına ait kaynaklar Proje Başvurusu-Genel Bilgiler-Literatür Özeti altında belirtilecektir)

 

TEZ PROJELERİ İÇİN
 1. Tez Kabul Yazısı ve Danışman Yazısı (Lisansüstü Tez Projeleri için; tez konusunun kabul edildiğini gösteren resmi belge ile lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını gösteren belgeler Proje Başvurusu-Dosyalar-Proformalar alanına eklenecektir)
 2. Teknik Şartname (Proje bütçesinde yer alan malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname Proje Başvurusu-Dosyalar-Diğer Dosyalar alanına eklenecektir)
 3. Onaylı Proforma / Fiyat Teklifi (Talep edilen malzemeler ve hizmet alımları için, en az 3 farklı firmadan alınan yazılı fiyat teklifi Proje Başvurusu-Dosyalar-Proformalar alanına eklenecektir)
 4. Etik Kurul Onay Yazısı (Etik kurul onayı zorunlu projeler için alınan, etik kurul onay yazısı Proje Başvurusu-Dosyalar-Etik Kurul Kararları alanına eklenecektir)
 5. Özgeçmişler (Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için ayrı ayrı olmak üzere ARBİS’ten alınan özgeçmişler Proje Başvurusu-Dosyalar-Özgeçmiş Dosyaları alanına eklenecektir)
 6. Kaynak Listesi (Yapılan literatür taramasına ait kaynaklar Proje Başvurusu-Genel Bilgiler-Literatür Özeti altında belirtilecektir)

 

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN
 1. Onaylı Transkript (Sadece Lisans Araştırma Projeleri için gerekli olup Proje Başvurusu-Dosyalar- Diğer Dosyalar alanına eklenecektir)
 2. Teknik Şartname (Proje bütçesinde yer alan malzemelerin teknik özelliklerini belirten teknik şartname Proje Başvurusu-Dosyalar-Diğer Dosyalar alanına eklenecektir)
 3. Onaylı Proforma / Fiyat Teklifi (Talep edilen malzemeler ve hizmet alımları için, en az 3 farklı firmadan alınan yazılı fiyat teklifi Proje Başvurusu-Dosyalar-Proformalar alanına eklenecektir)
 4. Etik Kurul Onay Yazısı (Etik kurul onayı zorunlu projeler için alınan, etik kurul onay yazısı Proje Başvurusu-Dosyalar-Etik Kurul Kararları alanına eklenecektir)
 5. Özgeçmişler (Proje yürütücüsü (danışman) ve araştırmacılar için ayrı ayrı olmak üzere ARBİS’ten alınan özgeçmişler Proje Başvurusu-Dosyalar-Özgeçmiş Dosyaları alanına eklenecektir)
 6. Kaynak Listesi (Yapılan literatür taramasına ait kaynaklar Proje Başvurusu-Genel Bilgiler-Literatür Özeti altında belirtilecektir)

 

 

 

Proje başvurularıyla ilgili her türlü sorunuzu BAP birimine iletebilirsiniz.

BAP Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alpin GÜLŞEN, Dahili:1625

Tel: 0242 510 60 60 / 1625

E-posta: alpin.gulsen@alanya.edu.tr

BAP Koordinatörlüğü Personeli Sevil BEYLERRGİL Dahili: 1627

Tel: 0242 510 60 60 / 1627

E-posta: sevil.beylergil@alanya.edu.tr

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Kestel Mahallesi, Üniversite Cad., No: 80 Alanya/ANTALYA (Spor Bilimler Fakültesi 1. Kat No:108-110)