Yolluk

Yolluk

YURT İÇİ KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1- Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Görevlendirme Onayı
2- Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
3- Uçak / Otobüs Bileti / Rayiç Bedel Belgesi ve Biniş Kartları: Yapılan hizmetin tutarını gösterir “Elektronik Yolcu Bileti”, bilet seyahat acentelerinden alınmışsa kaşeli, imzalı fatura teslim edilmelidir.
4- Katılım Belgesi (Fotokopisi katılımcı tarafından imzalanacak)
5- Katılım Faturası
6- Konaklama Faturası
7- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

 

YURT DIŞI KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1- Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Görevlendirme Onayı
2- Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi
3- Uçak / Otobüs Bileti / Rayiç Bedel Belgesi ve Biniş Kartları: Yapılan hizmetin tutarını gösterir “Elektronik Yolcu Bileti”, bilet seyahat acentelerinden alınmışsa kaşeli, imzalı fatura teslim edilmelidir.
4- Katılım Belgesi (ödeme evrağı yabancı dilde ise türkçe çevirisi yapılıp, katılımcı tarafından "tarafımca çevrilmiştir" ibaresi yazılıp imzalanacaktır.)
5- Katılım Faturası
6- Konaklama Faturası
7- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası
8- Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış mührünün olduğu sayfalar)
9- Biniş Kartı

 

YURT İÇİ ALAN-SAHA ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

2- Fakülte Görevlendirme Yazısı

3- Rektörlük Görevlendirme Oluru

4- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

 

YURT DIŞI ALAN-SAHA ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

2- Uçak Bileti (e-fatura veya e-bilet)

3- Biniş Kartı

4- Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış mührünün olduğu sayfalar olacak şekilde)

5- Fakülte Görevlendirme Yazısı

6- Rektörlük Görevlendirme Oluru

7- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

 

 

Belgeler