Tamamlanan BAP Projeleri

Tamamlanan Bap Projeleri

Münferit Araştırma Projeleri

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2022-04-03-MAP04

Doç. Dr. N***** Ş******** K*****

Tıp Fakültesi

Deneysel Glokom Modelinde Riluzolün Nöroprotektif Etkisinin Matriks Metalloproteinazlar Üzerinden Araştırılması

2

2022-04-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi D***** S****

Tıp Fakültesi

Vortioksetinin Enteroglial Hücrelerde Rotenon İle İndüklenen Patolojik Değişiklikler Üzerine Etkileri: S100B/RAGE Sinyal Yolağının Rolü

3

2022-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi İ****** A**** C*****

Tıp Fakültesi

Erkek Sıçanlarda Kadmiyuma Bağlı Testis Dokusunda Oluşan Toksisiteye Karşı AnkaferdBblood Stopper'ın Etkisinin İncelenmesi

4

2021-03-01-MAP01

Doç. Dr. Z**** Ç****

Eğitim Fakültesi

COVID-19 için Matematiksel Modellemeler ve Analizleri

5

2020-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi D******* D**** E***

Tıp Fakültesi

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Adropin Düzeyleri ile ENHO Geni Ekspresyon Profilinin Araştırılması

6

2022-13-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** A*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Sera Sulama Sistemlerinde Otomasyon: Alanya Örneği.

7

2021-02-09-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi T**** A****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Alanya’da Yetiştirilen Avokado (Persea americana Mill.) Çeşitlerinin Farklı Depolama Koşullarındaki Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

8

2021-02-08-MAP01

Doç. Dr. İ*** K********

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Kombinatoryal Sayıların Ve Polinomların Bazılarının Q-analiz Yöntem Ve Teknikleri İle İncelenmesi, Ve Bunların Hesaplamalı Algoritmaları

9

2021-04-03-MAP06

Dr. Öğr. Üyesi G***** C*******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Aort Damarındaki Pulsatil Akış Debilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

10

2021-04-03-MAP01

Prof. Dr. E****** A****

Tıp Fakültesi

Üriner İnkontinanasın Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Polipropilen Örgü Askı Üzerine İnsan Plasenta Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Tutunma Kapasitesi

11

2021-04-02-MAP14

Dr. Öğr. Üyesi D***** S****

Tıp Fakültesi

Lipopolisakkaritle İndüklenmiş Mononükleer Hücrelerde Timokinonun Proinflamatuar Sitokin Salımına Etkisi

12

2021-02-08-MAP06

Prof. Dr. E**** C*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Alanya’nın Kıyı Şeridi Boyunca Sediment Örneklerinde Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Kanserojen Risk Etkilerinin Araştırılması

13

2020-02-06-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** D******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Eklemeli İmalat Yöntemi ile Üretilmiş Polimer Malzemelerin Farklı Ortam Sıcaklıklarındaki Kırılma Davranışları

14

2021-02-08-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi M****** T****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Çok Katmanlı Manyetik Sistemlerin Arayüzeylerinde Spin-Pompalama Etkisinin Ferromanyetik Rezonans (FMR) Tekniği ile İncelenmesi

15

2022-13-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** A*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Sera Sulama Sistemlerinde Otomasyon: Alanya Örneği.

16

2020-04-03-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi A** A****

Tıp Fakültesi

Prostat Kanseri ve Benign Prostat Hiperplazisi Erken Tanısında Potansiyel Biyobelirteç Olarak Aday miRNA’ların Araştırılması

17

2020-03-04-MAP02

Doç. Dr. Ö*** M**** A****

Eğitim Fakültesi

Okul öncesi dönemde psikolojik dayanıklığı etkileyen koruyucu ve risk faktörlerinin incelenmesi

18

2021-04-03-MAP15

Doç. Dr. A*** G****

Tıp Fakültesi

2450 MHz Frekanslı Elektromanyetik Radyasyonun (EMR) Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi

19

2020-02-07-MAP01

Dr. öğr. Üyesi A*** G****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Over Kanseri Hücre Hatlarında Horum Dutu (Morus rubra) Ekstraktının Mitokondriyal Hücre Ölümü Eğiliminin Belirlenmesi

20

2021-15-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi F**** G**** K******

Sağlık Hizmetlri MYO

Bir Kalsinörin İnhibitörü Olan Pimekrolimusun Aktif Mikroglia Aracılı Nöral İnflamasyon ve Toksin Aracılı Nörodejenerasyona Karşı Nöröprotektif Etkilerinin Araştırılması

21

2021-15-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** Y*****

Sağlık Hizmetlri MYO

İnsan Caco-2 Kolon Kanseri ve İnsan MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hatlarında Cistus laurifolius L. Ekstraktının Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

22

2020-08-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi M***** E*** S****

Tıp Fakültesi

Sporcularda PPARA (Peroksizom Proliferatör İle Etkinleştirilen Reseptör ?) Gen Ekspresyon Düzeylerinin Ve Genotiplerinin Belirlenmesi Ve İmmünobiyokimyasal Değerlendirilmesi

23

2021-08-01-MAP01

Doç. Dr. Ö**** N******

Spor Bilimleri Fakültesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik ve İdari Personelinin Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 24

2021-02-04-MAP04

Doç. Dr. A**** K***** U****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Savaşan İHA Yarışmaları İçin Bir Sistem Prototipi Tasarımı

25      

2021-04-03-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Ö**** C**** G*****

Tıp Fakültesi

Oral Liken Planus’ta Biglikan’ın Moleküler Mekanizmasının Araştırılması

26

       

2021-04-01-MAP04

Dr. Öğr. Üyesi D******* D**** E***

Tıp Fakültesi

Allerjik Rinitli Hastalarda Serum WNT3A Protein Düzeyleri ve WNT3A Geni Polimorfizmlerinin Araştırılması

27   

2019-04-03-MAP01

Doç. Dr. C**** Ş****

Tıp Fakültesi

Epidermoid Larinks Karsinom Hücre Hattı (Hep 2) Üzerine Timokinon Ve Propranolol Kombinasyonunun Etkisi.

28     

2020-04-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi E**** M********

Tıp Fakültesi

Non-Steroidal Antienflamatuvar İlaçların GT1-7 Hücre Hattında Nöronal Belirteçlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisi

29     

2019-15-01-MAP01

Öğr. Gör. Dr. F**** Y*****

Sağlık Hizmetlri MYO

Protokatekuik asit ’in 5- Fluorouracil ve Oxaliplatin ile Kombine Tedavisinin Kolon

Kanseri Caco-2 Hücre Hattı Üzerine Etkisinin Araştırılması

30       

2021-04-02-MAP03

Doç. Dr. S***** Ö******

Tıp Fakültesi

Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet - Flört Şiddeti İlişkisi; Alanya Örneği

"Şiddetsiz Gençlik, Şiddetsiz Gelecek"

31  

2021-13-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi A****** A******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Serada Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Düzeylerinin Gelişim Parametreleri ve

Besin Elementleri Konsantrasyonlarına Etkilerinin Belirlenmesi

32    

2020-04-03-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi M**** U****

Tıp Fakültesi

Testis İskemi Reperfüzyon Hasarına A Vitamini (all trans retinoik asit) Ve Kalsiyum Dobesilatın Olumlu Etkisi

33    

2021-06-01-MAP01

Doç. Dr. O*** Ş****

Diş Hekimliği Fakültesi

Prepolimerize Cad-Cam Polimetilmetakrilat Kaide Blokların Yüzey Özellikleri Ve

34

2021-04-01-MAP13

Prof. Dr. R******* G********

Tıp Fakültesi

SARS-CoV-2 ile Enfekte Hastalarda Serum Adropin Düzeylerinin Endotelyal

Disfonksiyona Etkisinin İncelenmesi

35    

2020-05-04-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** U*****

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.) Meyvesinin Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Ve Kozmetik Formülasyonlarının Geliştirilmesi

36 

2021-04-02-MAP10

Dr. Öğr. Üyesi İ***** S******

Tıp Fakültesi

Hirudoterapi Uygulanan Hastalarda Oksidan-Antioksidan Durumun Ve Rutin Laboratuvar Parametrelerinin Değişiminin İncelenmesi

37 

2018-04-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi E**** M********

Tıp Fakültesi

Metamizolün  Hematopoietik Progenitör Hücreler Üzerine İn Vitro Etkisi

38

2019-02-09-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi M****** E*** Ö***

Rafet Kayış Mühendislik

Katma Değeri Yüksek Dondurulmuş Kızartmalık Gölevez Üretimi

39 

2021-04-02-MAP07

Dr. Öğr. Üyesi İ***** S******

Tıp Fakültesi

“Yaş Kupa Terapisi Uygulanan Hastalarda Oksidan-Antioksidan Durumun Ve Rutin Laboratuvar Parametrelerinin Değişiminin İncelenmesi”

40   

2020-04-01-MAP04

Prof. Dr. A****** G******

Tıp Fakültesi

West – Nile Virüs Seropozitivitesi – Nested Vaka Kontrol Çalışması

41    

2019-04-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi H**** B**** S****

Tıp Fakültesi

Deneysel Olarak Ratlarda Oluşturulan Akrilamid Toksisitesine Selenyumun Koruyucu Etkisi

42     

2019-02-08-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi  Ç***** D*********

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Hibrit Nanomalzemelerin Sentezi ve Enerji Depolama Uygulamaları için Performanslarının İncelenmesi

43     

2019-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi A*** G*****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Epigallokateşin Gallat'tın A549 Akciğer Kanseri Hücrelerindeki

Epirubicin-HCl’nin Sitotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

44  

2018-02-09-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Z*** G****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

45   

2020-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi M***** E*** S****

Tıp Fakültesi

Doksorubusinle İndüklenmiş Karaciğer Hasarında NF-K beta Yolağı Üzerinden Agomelatinin Koruyucu Rolü

46    

2020-06-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi B**** K****

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontal Sağlığın Total Antioksidan/Oksidan Seviye,

 Oksidatif Stres İndeksi, İskemi Modifiye Albümin Ve Tiyol Dengesi Üzerine Etkisi

47   

2020-03-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi T**** U****

Eğitim Fakültesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Geliştirmelerini

Desteklemek Amacıyla Web 2.0 Araçlarının Kullanıma Yönelik Bir Tasarım Çalışması

48 

2021-04-01-MAP09

Doç. Dr. E*** U****

Tıp Fakültesi

Sağlık Çalışanlarında Covid-19 Aşı Sonrası Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi

49  

2019-06-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi H***** N**** B********

Diş Hekimliği Fakültesi

İNCE Kübik Zirkon Monolitik Kronların Farklı Yüzey Tedavileri Ve Yapay Yaşlandırma Sonrası Kırılma Dayanımlarının Değerlendirilmesi

50  

2020-04-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi H**** B**** S****

Tıp Fakültesi

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda  Tiol Disülfit Dengesinin Araştırılması

51    

2019-06-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi B**** K****

Diş Hekimliği Fakültesi

Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Bireylerden Elde Edilen Enjekte Edilebilir

Trombositten Zengin Fibrin (i-PRF) İçerisindeki Büyüme Faktörleri Seviyesinin Karşılaştırılması

52

2019-01-01-MAP01

Doç. Dr. K**** V*********

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

53

2019-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi B*** D****

Tıp Fakültesi

Erişkin Yaş Grubunda Kızamık, Difteri, Boğmaca Ve Tetanoz Seropozitivitesi: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma

54  

2019-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi E**** K*********

Tıp Fakültesi

TGF-Beta Uyarımıyla Kanser Hücrelerinden Salınan Eksozomlarda

 İmmün Cevabı Düzenleyen Çeşitli miRNA’ların Araştırılması

55 2018-02-02-MAP01

Prof. Dr. M***** G****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Bulanık TOPSIS ve Optimizasyon Metoduyla Tedarikçi Seçimi ve Sipariş Atama

56

2018-02-03-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi A**** Y*******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

57 

2018-02-03-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi F**** A***** Ü***

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Katı Oksit Yakıt Pilinde Kullanılan Nano Boyutta Elektrolit Toz Üretimi

58

2018-02-09-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi T**** A****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Farklı Demleme Yöntemlerinin Alanya-Gazipaşa Ekolojik Koşullarında Yetişen Cistus sp. Bitkisinde Bileşenlere Etkisi

59

2018-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi A*** G****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Over Kanserinde Stard4’ün Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi

60

2018-03-01-MAP01

 

Dr. Öğr. Üyesi M****** K***

Eğitim Fakültesi

Kavram Karikatürü Destekli Probleme Dayalı Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Etkinliklerinin

Fen Bilimleri Öğretmen  adaylarının, kavramsal Anlamalarına, problem çözme becerilerine ve FeTeMM farkındalıklarına etkisi

61

2017-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi H**** B**** S****

Tıp Fakültesi

Kalori Kısıtlaması ve Öğün Sıklığının Sıçanlarda Apoptozis,

Oksidatif Stres, TRPM2 ve TRPV1 Katyon Kanalları Üzerine Etkilerinin Araştırılması

62

2017-02-04-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ö*** Ö****** K******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Çoklu Depo Ortamında Saklanan Büyük Veriyi Kullanan Bir Varlık Bağlama Yaklaşımı

63

2017-03-01-MAP02

Doç. Dr. K**** B****

Eğitim Fakültesi

Ortaokul 6. Sınıflarda Kuş Halkalama Çalışması Örneğinde Uygulamalı Çevre Eğitimi

64

2017-03-01-MAP02

 

Dr. Öğr. Üyesi H**** K*******

Eğitim Fakültesi

Pırasalı Adası (Adrasan, Antalya)'nda Akkarınlı Ebabil (Apus Melba) Kuluçka Davranışının Araştırılması

65    

2017-01-05-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Z**** G** D*****

İşletme Fakültesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kurumsal Marka Kişiliği Araştırması

66

2017-01-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi N***** Ö***

Turizm Fakültesi

Gazipaşa Evleri

 

Lisansüstü Araştırma Projeleri

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

 

2021-04-01-LTP02

Dr. Öğr. Üyesi M***** E*** S****

Tıp Fakültesi

Tavuk İnvivo Koryoallantoik Membran Modelinde Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubunun (HFCS) Oksidan Sisteme Etkileri ve Selenyumun Muhtemel Koruyucu Rolü

1

2021-02-10-LTP01

Dr. Öğr. Üyesi E**** I****

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

TİTANYUM İMPLANTININ TRİBOKOROZYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK TRİBOKOROZYONUN ANALİZ

2

2021-04-01-LTP02

Dr. Öğr. Üyesi İ**** S*** Ö***

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sisplatin Uygulanan Mide ve Pankreas Kanser Hücrelerinde Melatoninin TRPV1 Kanalları Aracılı Rolü.

3

2021-04-01-LTP02

Dr. Öğr. Üyesi D******* D**** E***

Tıp Fakültesi

Alerjik Rinitli Olgularda HIF1A Geni Polimorfizmlerinin Araştırılması

4

2021-04-02-LTP02

Dr. Öğr. Üyesi E**** M********

Tıp Fakültesi

Muskarinik Reseptörlerin GT1-7 Hücre Hattında GnRH Ekspresyonuna Etkisi

5

2022-01-06-LTP01

Prof. Dr. T**** B****

İktisadi İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Blokzincir Kabulünün Lojistik Performansa Etkileri: Türk Lojistik Firmalarında Bir Araştırma

6

2021-04-01-LTP01

Prof. Dr. R******* G********

Tıp Fakültesi

Obez bireylerde HIF-1 alfa ve VEGF düzeyleri ile beden kitle indeksi arasındaki ilişkinin araştırılması

 

Lisans Araştırma Projeleri

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2021-04-01-MAP11

Dr. Öğr. Üyesi M***** E*** S*****

Tıp Fakültesi

Karvakrolün Deneysel Tip 1 Diabetes Mellitus Modelinde Rat Karaciğeri Üzerinde Koruyucu Etkisi

2

2022-02-03-LTP01

Doç. Dr. D***** V********* B*******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

MAX Fazdan MX Toz Eldesi ve Polimere Takviye Edilmesi ile Üretilen Malzemelerin Triboelektrik Özelliklerinin İncelenmesi

3

2022-02-03-LTP02

Doç. Dr. D***** V********* B*******

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Yüksek Voltaja İhtiyaç Duyulmadan Nano Boyutta Sürekli Lif Çekimi Gerçekleştirilebilecek Bir Protatip Hazırlanması

4

2022-02-03-LAP01

Doç. Dr.İ***** T****

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

Deniz suyundan magnezyum üretimi

5

2022-02-03-LAP03

Dr. Öğr. Üyesi F**** A**** Ü***

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

Yumurta kabuğu takviyeli Nb2O5 tozlarının özelliklerinin incelenmesi

6

2022-02-03-LAP04

Dr. Öğr. Üyesi F**** A**** Ü***

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

Sol jel yöntemiyle sentezlenen katkılı ZnO tozlarının özelliklerinin incelenmesi

7

2022-02-03-LAP05

Dr. Öğr. Üyesi F**** A**** Ü***

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

Yakıt pili uygulamalarında kullanılan CeO2 bazlı elektrolit tozlarının sentezi ve karakterizasyonu

8

2022-02-03-LAP02

Doç. Dr. İ***** T****

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

Güneş enerjisi elektrik üretimi kullanılan fotovoltaik pil mekanizmasına güneş ışını takip siteminin tasarımı ve uygulaması

9

2019-02-03-LAP03

Dr. Öğr. Üyesi İ***** T****

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

Toz metalürjisi yöntemi ile Al/Mg alanatları ile 17-4 Ph tozlarına bakır tozu ilavesi ile üretilecek hidrojen depolama tanklarının mekanik özelliklerinin incelenmesi

10

2019-02-03-LAP02

Dr. Öğr. Üyesi İ***** T****

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

3D YAZICI İLE ÜRETİLEN SERAMİK KALIPLARDA KRANK MİLİ ÜRETİMİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

11

2019-02-03-LAP01

Dr. Öğr. Üyesi İ***** T****

Rafet Kayış Müh. Fakültesi

SOL – JEL YÖNTEMİ İLE SİLİKA TABANLI AEROJEL ÜRETİMİ

 

AAP ve Güdümlü Araştırma Projeleri

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2020-13-02-AAP01

Dr. Öğr. Üyesi F**** A*****

Gazipaşa MRB MYO

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ VE ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI ALTYAPI PROJESİ.

2

2019-17-01-AAP01

Dr. Öğr. Üyesi S**** U******

Rafet Kayış  Mühendislik Fakültesi

Bitki Kliniğine Yönelik İklimlendirme Odası Kurulması

3

2017-02-01-AAP01

Doç. Dr. M***** A**** B******

Rafet Kayış  Mühendislik Fakültesi

İşletme Mühendisliği Araştırma Altyapı Projesi

4

2017-02-09-AAP01

Dr. Öğr. Üyesi T**** A****

Rafet Kayış  Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi

5

2017-03-20-GAP01

Dr. Öğr. Üyesi N***** Ö***

İşletme Fakültesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi El Sanatları Galerisi

 

TAMAMLANAN BİLİMSEL YAYINLARA / BİLİMSEL TOPLANTILARA DESTEK PROJELERİ *

SAYI

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BİRİMİ

PROJE NUMARASI

BÜTÇESİ

1

BYDP

Konveksiyon-Difüzyon-Reaksiyon Problemlerinin Özel Ağlar Üzerinde Sonlu Farklar Yöntemi İle Çözümü

Dr. Öğr. Üyesi

Ali ŞENDUR

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BYDP01

3.070,00

2

BTDP

Customer Preferences And Company İn Airlines Transport Firms: Analytic Hierarchy Process (AHP)

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment OKUTMUŞ

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP04

1.000,00

3

BTDP

İmalat Yönetim Sistemi Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi”, “Perakendecilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada SERVQUAL Analiziyle Hizmet Kalitesi Ölçümü ve “Bir Beyaz Eşya Mamul Deposu İçin En Uygun Raf Sisteminin Seçimi ve Depoloma Kapasitesinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-02-BTDP03

1.000,00

4

BTDP

Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerinde Bir Uygulama

Doç. Dr. Boran TOKER

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP08

1.000,00

5

BTDP

Bireysel Emeklilik Sisteminin Başarısını Etkileyen Tüketici Temelli Faktörler

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÇAL

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP06

1.000,00

6

BTDP

BOBİ FRS Açısından Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Esin YELGEN

İşletme Fakültesi

2017-01-04-BTDP01

1.000,00

7

BTDP

Muhasebe Eğitimi ve Y Kuşağı

Prof. Dr. Süleyman UYAR

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP05

1.000,00

8

BTDP

Kıbrıs’ın İslamofobi Raporu

Dr. Öğr. Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN

İşletme Fakültesi

2017-01-05-BTDP03

1.000,00

9

BTDP

Listening to the Wind of Change: Re-Scoping ELT

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ŞEKER

Eğitim Fakültesi

2017-03-03-BTDP03

5.000,00

10

BTDP

Azerbaycan Çalışma Mevzuatında İşsizlikle Mücadele Yolları ve İşsizlik Yardımı Uygulaması/Engellilerin Rehabilitasyon Haklarının Sosyal ve Hukuki Niteliği ve Geliştirilmesi Sorunları

Dr. Öğr. Üyesi Namık HÜSEYİNLİ

İşletme Fakültesi

 

2017-01-05-BTDP04

 

 

3.000,00

 

11

BTDP

Tourism Demand Modelling of Turkey: Time Varying Parameter Approach

Doç. Dr. Boran TOKER

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP05

3.000,00

12

BTDP

Cost Effective Nitride Phosphors for Solid-Sate Lighting: Synthesis to Atomic-Scale Characterization / Zirconia-Zirconium Diboride (ZrO2-ZrB2) Composites For Structural Applications

Doç. Dr. Hilmi YURDAKUL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-03-BTDP01

1.000,00

13

BTDP

Avrasya Ekonomik Birliği

Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP02

3.000,00

14

BTDP

Examination of Preservice Middle School Mathematics Teachers' Levels of Proof about Triangles through Argumentations

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYGUN

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-01-BTDP05

 

 

1.000,00

15

BTDP

“Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Conception of Auxiliary Elements of Triangles” “ Differences Between Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Proof Levels About Circles With and Without Argumentations”

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba UYGUN

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-01-BTDP03

 

1.000,00

16

BTDP

“İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerin FeTeMM Tutumları ve Mühendislik, Teknoloji Algıları” “Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Meslek Kariyerleri ile İlgili Kaygıları”

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-01-BTDP04

 

1.000,00

17

BTDP

Öğretim Elemanlarının Güç Kullanma Stilleriyle Öğrenci Sinizmi ve Tükenmişliğin İlişkisi

Doç. Dr. Kamile DEMİR

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP02

1.000,00

18

BTDP

"The Effect of Cognitive-Experiential Theory Based Psycho-Educational Program on Constructive Thinking" "General Belongingness and Basic Psychological Needs as Predictors of Self-Esteem in Adolescents"

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sibel DEMİRTAŞ

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP01

 

1.000,00

19

BTDP

Bilimsel Öykülere Dayalı Fen Bilimleri Eğitiminin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Başarılarına, Tutumlarına ve Bilim İnsanı İmajlarına Etkisi

Doç.Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP01

1.000,00

20

BTDP

"Çoklu Atama Yönteminde Değişimlenen Atama Sayısının Açımlayıcı Faktör Analizindeki Etkilerinin İncelenmesi" "Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özelliklerin İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP03

 

1.000,00

21

BTDP

A Framework For English Language Teaching at Higher Education Preparatory Classes

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ŞEKER

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-03-BTDP01

 

1.000,00

22

BTDP

"Öğrenme Güçlüğü Olan ve Akademik Başarısızlık Yaşayan Öğrenciler Arasındaki Farkın Belirlenmesinde Sınıf Öğretmenlerinin Görüşü" ve "Kayıp Veriyle Baş Etme Yöntemlerinin Madde Tepki Kuramı Bir Parametreli Lojistik Modelinde Madde Parametresi Kestiriminin Standart Hatasına Etkisi"

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP04

 

1.000,00

23

BTDP

The Effects of Gaming Method on Students’ Programming Achievement

Öğr. Gör. Dr. Raziye DEMİRALAY YİĞİT

Akseki Meslek Yüksekokulu

2017-12-04-BTDP01

 

1.000,00

24

BTDP

Integrating e-trust antecedents into TAM to explain mobile banking behavioral intention: A SEM-neural network modeling

Dr. Öğr. Üyesi. Yakup AKGÜL

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP05

 

1.000,00

25

BTDP

The Perception Change of Migration in Europe After 9 / 11 Attacks and It’s Effects on Syrian Migrants

Dr. Öğr. Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN

İşletme Fakültesi

2017-01-05-BTDP07

 

1.000,00

26

BTDP

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Boran TOKER

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP07

 

1.000,00

27

BTDP

Effects of “Student Misconceptions” on Teaching Practices of Pre-service Science Teachers

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP14

 

3.000,00

 

28

BTDP

Elektrospun Hybrid Materials For High Contrast Electrochromic Devices

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-08-BTDP01

 

1.000,00

 

29

BTDP

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHİN

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP12

 

1.000,00

 

30

BTDP

Nanocrystalline Tetragonal Zirconia Ceramics Via One-Step Hydrothermal Method / Blue Colored Zirconia Ceramics Having High Abrasion Resistant

Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-03-BTDP02

1.000,00

31

BTDP

The Effects of Model Based Missing Data Methods on Guessing Parameter in Case of Ignorable Missing Data

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP11

3.000,00

32

BTDP

Polonya’da İslamofobinin Yükselişi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN

İşletme Fakültesi

2017-01-05-BTDP06

3.000,00

33

BTDP

Cytotoxic effect of Epirubicin-HCI on parental and epirubicin-HCI resistant liver cancer cells

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-07-BTDP02

1.000,00

34

 

BTDP

Effect of non-thermal processing Technologies on quality of herbs and spices Effect of non-thermal processing technologies on quality of herbs and spices

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-09-BTDP02

1.000,00

35

BTDP

The Relationship Between Strategic Planning and Total Quality Management

Dr. Öğr. Üyesi Gülin İdil S. BOLATAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-01-BTDP01

1.000,00

36

BTDP

Knowledge Management Capabilities and Organizational Performance: An Investigation into the Effects of Knowledge Infrastructure and Processes on Organizational Performance/A Multi-Analytical Approach for Predicting Antecedents of M-mommerce Adoption

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup AKGÜL

İşletme Fakültesi

 

2017-01-03-BTDP03

 

 

1.000,00

 

37

BTDP

Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Farkındalıkları/Engelli Kadınların Çalışma Hayatına Katılımının Önündeki Engeller: Alanya Örneği/Engelli Çalışma Kültürünün Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Namık HÜSEYİNLİ

İşletme Fakültesi

 

2017-01-05-BTDP02

 

 

1.000,00

 

38

BTDP

Whose Needs To Analyze?: The Real Students' Or The Assumed Ones'?

Dr. Öğr. Üyesi Meral ŞEKER

Eğitim Fakültesi

2017-03-03-BTDP04

1.000,00

39

BTDP

Leveraging Organizational Performance and Innovation via Knowledge Management Strategies in Turkey: Evidence from the İstanbul Stock Market

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup AKGÜL

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP04

3.000,00

40

BTDP

Designing and Implementing a Supplier Selection Process for Hotels

Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-02-BTDP01

1.000,00

41

BTDP

Turizm Rekabet İndeksi Verilerine Göre TÜRKSOY Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemiyle Konumlandırılması

Prof. Dr. Kemal KANTARCI

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP04

1.000,00

42

BTDP

Exploring Mobile Assisted Listening Strategies By Tracking Learner Behavior: Processes and OutComes

Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK

Eğitim Fakültesi

2017-03-03-BTDP02

5.000,00

43

BTDP

Kanun Yapma Tekniği Açısından Vergi Kanunlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Güneş YILMAZ

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP01

1.000,00

44

BTDP

Investigating the Effects of Artificial Food Colorings, Exposed During Prenatal Term with the Dose of NOAEL, on Saliva Glands in Adult Period

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

 

2017-04-01-BTDP01

 

1.000,00

45

BTDP

The Umbral Calculus Applications of Some Special Polynomials

Dr. Öğr. Üyesi Rahime DERE

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP06

3.000,00

46

BTDP

Cytotoxicity of Cetuximab in Parental and Epirubicin-HCI Resistant Liver Cancer Cells

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-07-BTDP01

1.000,00

47

BTDP

Yakın İlişkilere İlişkin İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜLLÜ

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP06

3.000,00

48

BTDP

Türk ve Rus Öğrencilerin Mühendis ile Mühendislik Algıları

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP09

3.000,00

49

BTDP

Ürünün Yenilik Derecesinin Algılanan Kalite Üzerindeki Rolü: Cinsiyet Düzenleyici Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÇAL

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP02

1.000,00

50

BTDP

İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Algıları

Doç. Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP10

3.000,00

51

BTDP

Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Ölçümü ve Analizi

Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-02-BTDP02

1.000,00

52

BTDP

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Gücü ve Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi

Sibel DAL

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP08

 

1.000,00

53

BTDP

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Okul Yöneticileri ile Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHİN

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP09

1.000,00

54

BTDP

Value-Added Products From Purple-Fleshed Sweetpotatoes

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-09-BTDP01

1.000,00

55

BTDP

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgıları Hakkındaki Görüşleri/Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Nedenleri/ 5E Modeline Dayalı Argümantasyon Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Tartışma ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi/Bilişüstü Yönlendirmelerle Desteklenen Açık Uçlu Deneylerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP12

1.000,00

56

BTDP

A Research on Determining Tourism Potential and Competitiveness Factors of the Most Visited İslamic Countries

Prof. Dr. Kemal KANTARCI

İşletme Fakültesi

 

2017-01-02-BTDP03

 

1.000,00

57

BTDP

"Kafkas Ülkelerinin Turizm Potansiyeli ve Rekabet Konumu" "Otel Performanslarının Tüketiciler Tarafından Oluşturulan Seyahat 2.0 Yorumları Aracılığıyla Değerlendirilmesi: Kırgızistan Uygulaması"

Prof.Dr.Kemal KANTARCI

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP01

 

3.000,00

58

BTDP

Lise Öğrencilerinin FeTeMM Algıları ve FeTeMM Kariyer Eğilimleri

Doç. Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP02

1.000,00

59

BTDP

“Ölmez Ağacın” Ölümsüz Lezzetleri: Didim’de Zeytin ve Zeytin Yağından Hazırlanan Yöresel Yiyecekler

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÇULHA

Turizm Fakültesi

2017-07-01-BTDP01

1.000,00

60

BTDP

Psikolojik Sağlamlık ve İyilik Hali

Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP05

1.000,00

61

BTDP

Examination of Softwood Traches by İmage Analysis

Öğr. Gör. Dr. Halime BOZTOPRAK

Akseki Meslek Yüksekokulu

2017-12-01-BTDP01

3.000,00

62

BTDP

Space Heating Analysis of Trombe Wall Using Finite Element Method/A Study on the Evaluation of Green Buildings in Turkish Constructuion İndustry

Dr. Öğr. Üyesi. Ercan Şerif KAYA

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-05-BTDP01

 

1.000,00

63

BTDP

Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayınlanan Fen Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması / Ortaokul Öğrencilerinin İnsan İç Organları Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP13

 

1.000,00

64

BTDP

İnterkonnektör Yüzeyine Nano Kaplamanın Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN ÜNAL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-03-BTDP03

1.000,00

65

BTDP

Firma Özelliklerinin Teknoloji Transfer Performansına Etkisi/Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasının Etkileri/Toplam Kalite Yönetiminin Turizm Sektöründe Etkileri/CMMI ile Yazılım Süreçlerinin İyileştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülin İdil S. BOLATAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-01-BTDP02

 

1.000,00

66

BTDP

Kavram Haritalarının ve Rehber Materyallerin Öğrenci Başarısına ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi/Biyokimya Dersi “Protein Sentezi” Konusu ile İlgili Kavramların Anlaşılma Düzeyi/Protein Sentezi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavramlar Anketi, Kavram Testi ve Kavram Haritaları İle Belirlenmesi/Protein Sentezi Kavramlarının ve Kavram Haritası Çiziminin Öğretiminde Kavram Haritaları ve Rehber Materyallerin Etkisi/Protein Sentezi İle İlgili Kavram Haritalarının İlişkisel ve Öneri Doğruluğu Puanlama Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi/Biyoloji Öğretmen Adaylarının Fotosentez Deneyleri ile İlgili Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEMİRCİ

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP07

 

1.000,00

67

BTDP

Biyoloji ve Kimya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Karşı Tutumları/Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalık Düzeyleri

Dr. Öğr. Üyesi

Tuba DEMİRCİ

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP08

 

1.000,00

68

BTDP

Finite Element Analysis of Silicon-Based Solar Cells/A Research on Material Selection for Green Buildings in Turkey

Dr. Öğr. Üyesi

Ayhan ATIZ

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP11

 

1.000,00

* Bu proje türleri BAP Yönergesinden kaldırılmıştır.