Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali

Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali

Üniversitemizin Değerli Araştırmacıları,

Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali bünyesinde “Makine ve İmalat Teknolojileri”
alanındaki yetkinliklerini ve vizyoner hamlelerini dış paydaşları ile paylaşmak üzere
TÜBİTAK destekli bir çalıştay düzenleyecektir. Çalıştay kapsamında Makine, Gıda, Sağlık,
Dijital Dönüşüm ve Savunma Sanayisinde yenilikçi yaklaşımları sunmak üzere alanlarında
uzman panelistler yer alacak ve festival katılımcıları ile buluşturulacaktır. Uluslararası
düzeyde planlanan festival aynı zamanda Hitit Üniversitesinin “STEM’de kadınlar, güçlü
yarınlar” Avrupa Birliği Projesi ile de desteklenmekte olup Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden
gelecek olan otuzdan fazla uluslararası öğrenci ve akademisyenin katılımı ile gerçekleşecektir.

Programın Amacı: “Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali” özellikle Hitit
Üniversitesi, Çorum ve bölge illerinin AR-GE ve ÜR-GE ekosisteminin tanıtımına aracılık
yapmayı amaçlamakta olup bu bağlamda hem sanayi ve kamu kuruluşlarını hem de
akademisyenler ile lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerini projelerini sunmak üzere bir araya
getirmeyi hedeflemektedir. Festivalde kapsamı oldukça geniş tutulan tematik alanlarda “Fikir
Yarışması” ve “Proje Yarışması” düzenlenmesi ve bunlardan seçilenlerin hayata geçirilmesi
için destek sağlanması planlanmaktadır.

Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgi için:

https://projepazari.hitit.edu.tr/tr

 

Çağrı ve başvuru ile ilgili bilgiler:

Başvurular 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecektir.

https://projepazari.hitit.edu.tr/tr/basvuru-formu


  • BAP
  • 06 Şubat, 2024