Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teklif Çağrısı

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teklif Çağrısı

Üniversitemizin Değerli Araştırmacıları,

Türkiye’nin ilk kez katıldığı Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının ilk çağrısı açıldı.

Programın Amacı: Akdeniz Havzası; iklim değişikliği, kirlilik, genç işsizliği ve sosyal eşitsizlik gibi çok sayıda ortak sorunla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve bölgedeki kadın ve erkeklerin yaşamlarını iyileştirmek için birlikte hareket etmek ayrıca Akdeniz'in her iki yakasında adil ve eşitlikçi kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 15 ülkenin kıyı bölgelerini bir araya getirmektedir. Teklif çağrıları aracılığıyla daha rekabetçi, yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Akdeniz bölgesi için işbirliği projelerini finanse etmektedir. Projeler ortaklık ilkesi gereğince gerçekleştirilmektedir.

Ortaklık İlkesi:

Proje seviyesinde kurulacak ortaklıklarda en az 3 ülke yer almalıdır. (en az bir AB üyesi ve en az bir AB üyesi olmayan ülkeden katılım zorunludur.) Bir projede aynı ülkeden en fazla 2 kurum yer alabilir.

Proje Öncelikli Alanları:

  • Daha rekabetçi ve daha akıllı bir Akdeniz,
  • Daha yeşil, düşük karbonlu ve dirençli bir Akdeniz,
  • Daha sosyal ve kapsayıcı bir Akdeniz,
  • Akdeniz için daha iyi işbirliği yönetişimi

4 ana başlık 9 alt başlıktan oluşan konular çerçevesinde proje kabul edilecektir (Proje konularına ilişkin ayrıntılar Ek’te mevcuttur).

 

Proje Süresi: En fazla 36 ay, en az 24 aydır.

Çağrı Takvimi: 15.12.2023

Başvuruların sunulması için son tarih: 28.03.2024

 

Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgi için:

İnternet adresleri:

https://www.enicbcmed.eu/home

https://cbc.ab.gov.tr/

E-posta : 

ncpmed@ab.gov.tr


  • BAP
  • 26 Aralık, 2023