2232-A ve 2232-B Uluslararası Lider/Genç Araştırmacılar 2024/1 Çağrı Duyurusu

2232-A ve 2232-B Uluslararası Lider/Genç Araştırmacılar 2024/1 Çağrı Duyurusu

Üniversitemizin Değerli Araştırmacıları,
2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar ve 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar
Programları 2024/1 çağrıları, 24.01.2024 tarihi itibarıyla başvuruya açılmıştır.
Programın Amacı: Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında çalışmalar
yürütmek üzere, alanlarında üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş
olan ve yurt dışında çalışma deneyimi bulunan başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli
araştırmacıların çalışmalarını Türkiye'de yürütmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Program Kapsamında:

 

 • Yürütücüye yönelik burs,
 • Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,
 • Araştırma başlangıç paketi ödeneği,
 • Araştırma projesi desteği,
 • Araştırma ekibinin oluşturulması desteği,
 • Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,
 • Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi,
 • Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği,
 • Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği,
 • Mentorluk desteği sağlanmaktadır.


Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.


Bu programlar ile bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte
gelişmeleri hedefleyen, alanında önemli boşlukları giderebilme ve yeni bir bakış açısı
kazandırabilme potansiyeli bulunan bilim insanlarına destek verilebilmektedir. Sağladıkları
destek mekanizmaları açısından öncü olma özelliği bulunan programlara başvurular
30.04.2024 tarihine kadar devam etmektedir.


Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgi için:

https://tybs.tubitak.gov.tr/ başvurular üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecektir.

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-a-uluslararasi-lider-arastirmacilar-programi

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-b-uluslararasi-genc-arastirmacilar-programi


 • BAP
 • 01 Şubat, 2024