2023 Yılı TÜBİTAK STAR Programı Lisans Öğrencileri Çağrısı

2023 Yılı TÜBİTAK STAR Programı Lisans Öğrencileri Çağrısı

Değerli Araştırmacımız,

TÜBİTAK'ın 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında bulunan lisans öğrencileri çağrısı 13 Kasım 2023 (Saat:20.00) tarihi ile çağrıya açılmış olup 11 Aralık 2023 (Saat:17.30) tarihine kadar devam edecektir.

TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile lisans öğrencilerimizin TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde veya Yükseköğretim Kurulu'nun araştırma üniversitelerine yönelik başlattığı Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) tarafından desteklenen araştırma projelerine dahil edilerek Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda STAR programında başvurular üç aşamada tamamlanmaktadır. İlk aşamada proje sahibi proje yürütücülerinden projelerinde görev alabilecek bursiyerlere dair talep başvurusu alınmakta, ikinci aşamada ise ilk aşamada alınan projelere talep edilen niteliklerde lisans öğrencilerinin başvurusu toplanmaktadır. Son aşama ise değerlendirme aşaması olup proje yürütücüleri projelerine gelen başvuruları değerlendirerek projesinde görev alacak bursiyer adayını belirlemektedir. STAR programında 2023 yılı çağrısının ilk aşaması 27 Ekim 2023 tarihi itibariyle tamamlanmış ve proje sahibi yürütücülerden toplam 1410 proje için bursiyer talepleri alınmıştır. 1410 projenin 1161'i TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler, 143'ü YÖK ADEP projeleri ve 106'sı ise TÜBİTAK Enstitülerinde yürütülen projelerdir.

Programın ikinci aşamasında ise lisans öğrencileri 13 Kasım 2023 (Saat:20.00) -11 Aralık 2023 (Saat:17.30) tarihleri arasında bu araştırma projelerinde görev almak için BİDEB Başvuru İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm) üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Proje listesi ve program çağrı metinleri STAR Proje Portalında (https://star.tubitak.gov.tr/) yer almaktadır.

 

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.


  • BAP
  • 04 Aralık, 2023