Devam Eden Projeler

S.NO
 KODU
PROJE NO
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE ADI
BİRİMİ
BÜTÇESİ

1

3001

117S758

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Yalçın GÜNAL

Eritropoietin, Darbepoietin-Alfa ve Mircera'nın Fare Omurilik Hasarındaki Rejenerasyon Süreci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

Tıp Fakültesi

82.948,00

2

1005

116S475

Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SIRCAN KÜÇÜKSAYAN

Doku Oksijen Saturasyonunun Ölçülmesi Için Optik Bir Sistemin Geliştirilmesi Ve Klinik Çalışmalarda Test Edilmesi

Tıp Fakültesi

208.200,00

3

3501

217M667

Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

Mühendislik Fakültesi

271.500,00

4

3501

118S548

Dr. Öğr. Üyesi

Muhammet AY

Bazı Fenolik Bileşenlerin Mitokondriyal Biyogenez Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Olası Anti-Parkinson Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması

Mühendislik Fakültesi

308.880,00

5

1001

218S546

Prof. Dr. Burak YULUĞ

In Vitro Oksijen Glukoz Deprivasyon Sonrası Tetraploid ve Diploid Nöronlar Arasındaki Moleküler İlişkinin İncelenmesi

Tıp Fakültesi

530.000,00

6

1002

218Z069

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Kekik Bitkisinin Doğal ve Kültür Formlarından Elde Edilen Uçucu Yağların Epidermoid Kanseri Hücrelerinde Apoptotik ve Membran Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Mühendislik Fakültesi

45.000,00

 

Eski Site