Devam Eden Projeler

S.NO
TÜRÜ
PROJE ADI
 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
BİRİMİ 
PROJE NUMARASI
PROJE BÜTÇESİ
1 MAP Bulanık TOPSIS ve Optimizasyon Metoduyla Tedarikçi Seçimi ve Sipariş Atama      

Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2018-02-02-MAP01 19.000,00 
2 MAP Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2018-02-03-MAP01 25.000,00 
3 MAP Katı Oksit Yakıt Pilinde Kullanılan Nano Boyutta Elektrolit Toz Üretimi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN ÜNAL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2018-02-03-MAP02 25.000,00 
4 MAP Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2018-02-09-MAP02 25.000,00 
5 MAP Kavram Karikatürü Destekli Probleme Dayalı Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının, kavramsal Anlamalarına, problem çözme becerilerine ve FeTeMM farkındalıklarına etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim

Fakültesi

2018-03-01-MAP01 15.000,00 
6 MAP Metamizolün  hematopoietik progenitör hücreler üzerine in vitro etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Erkan MAYTALMAN

Tıp

Fakültesi

2018-04-02-MAP01 25.000,00 
7 MAP Farklı Demleme Yöntemlerinin Alanya-Gazipaşa Ekolojik Koşullarında Yetişen Cistus sp. Bitkisinde Bileşenlere Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2018-02-09-MAP01 23.400,00 
8 MAP Over Kanserinde Stard4’ün Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GİRAY

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2018-02-07-MAP01 24.800,00 
9 MAP Epigallokateşin Gallat'tın A549 Akciğer Kanseri Hücrelerindeki Epirubicin-HCl’nin Sitotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması   

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2019-02-07-MAP01 24.998,75 
10 MAP TGF-Beta Uyarımıyla Kanser Hücrelerinden Salınan Eksozomlarda İmmün Cevabı Düzenleyen Çeşitli miRNA’ların Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ertan KÜÇÜKSAYAN

Tıp

Fakültesi

2019-04-01-MAP01  24.960,00
11 MAP Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması Doç. Dr. Kemal VATANSEVER

İşletme

Fakültesi

2019-01-01-MAP01  5.000,00
12 MAP Epidermoid larinks karsinom hücre hattı (Hep 2) üzerine timokinon ve propranolol kombinasyonunun etkisi Doç. Dr. Caner ŞAHİN

Tıp

Fakültesi

2019-04-03-MAP01 24.996,34 
13 MAP Hibrit Nanomalzemelerin Sentezi ve Enerji Depolama Uygulamaları için Performanslarının İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2019-02-08-MAP01 24.971,16
14 LTP Ortodontik Braketlerin İndirekt Kompozit Rezinlere Bağlanmasının, Diğer Kompozit Rezin Türleri ve Diş Yüzeyine Bağlanmasıyla Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet AKIN

Diş Hekimliği

Fakültesi

2019-06-01-LTP01 9.994,60
15 LAP SOL – JEL YÖNTEMİ İLE SİLİKA TABANLI AEROJEL ÜRETİMİ Dr. Öğr. Üyesi İsmail TOPCU

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2019-02-03-LAP01 2.000,00
16 LAP Toz metalürjisi yöntemi ile Al/Mg alanatları ile 17-4 Ph tozlarına bakır tozu ilavesi ile   üretilecek hidrojen depolama tanklarının mekanik özelliklerinin incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail TOPCU

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2019-02-03-LAP02 2.000,00
17 LAP 3D YAZICI İLE ÜRETİLEN SERAMİK KALIPLARDA KRANK MİLİ ÜRETİMİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi İsmail TOPCU

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2019-02-03-LAP03 2.000,00
18 MAP ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK, DİFTERİ, BOĞMACA VE TETANOZ SEROPOZİTİVİTESİ: TANIMLAYICI KESİTSEL ÇALIŞMA Dr. Öğr. Üyesi Bora DOĞAN

Tıp Fakültesi

2019-04-01-MAP02 24.982,83
19 MAP Deneysel olarak ratlarda oluşturulan Akrilamid toksisitesine Selenyumun koruyucu etkisi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

2019-04-01-MAP03 24.976,94
20 MAP İNCE KÜBİK ZİRKON MONOLİTİK KRONLARIN FARKLI YÜZEY TEDAVİLERİ VE YAPAY YAŞLANDIRMA SONRASI KIRILMA DAYANIMLARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nalan BOZOĞULLARI

Diş Hekimliği Fakültesi

2019-06-01-MAP01 24.908,60
21 MAP Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Bireylerden Elde Edilen Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrin (i-PRF) İçerisindeki Büyüme Faktörleri Seviyesinin Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARCI

Diş Hekimliği Fakültesi

2019-06-01-MAP02 24.494,00
22 MAP Performans Değerlemede Yerel Kültür Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Işık ÇİÇEK

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-01-MAP01 20.000,00
Eski Site