Devam Eden Projeler

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2020-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Durkadın DEMİR EKŞİ

Tıp Fakültesi

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Adropin Düzeyleri ile ENHO Geni Ekspresyon Profilinin Araştırılması

2

2020-04-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda  tiol disülfit dengesinin araştırılması

3

2020-08-01-MAP01

Doç. Dr. Ersan KARA

Spor Bilimleri Fakültesi

Sporcularda PPARA (Peroksizom Proliferatör İle Etkinleştirilen Reseptör ?) Gen Ekspresyon Düzeylerinin Ve Genotiplerinin Belirlenmesi Ve İmmünobiyokimyasal Değerlendirilmesi

4

2020-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes SÖZEN

Tıp Fakültesi

Doksorubusinle İndüklenmiş Karaciğer Hasarında NF-K beta Yolağı Üzerinden Agomelatinin Koruyucu Rolü

5

2020-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GİRAY

Mühendislik Fakültesi

Over kanseri hücre hatlarında Horum dutu (Morus rubra) ekstraktının  mitokondriyal hücre ölümü eğiliminin belirlenmesi

6

2019-01-01-MAP01

Doç. Dr. Kemal VATANSEVER

İşletme Fakültesi

Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin   Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

7

2019-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Epigallokateşin Gallat'tın A549 Akciğer Kanseri Hücrelerindeki Epirubicin-HCl’nin Sitotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması  

8

2019-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ertan KÜÇÜKSAYAN

Tıp Fakültesi

TGF-Beta Uyarımıyla Kanser Hücrelerinden Salınan Eksozomlarda İmmün Cevabı Düzenleyen Çeşitli miRNA’ların Araştırılması

9

2019-04-03-MAP01

Doç. Dr. Caner ŞAHİN

Tıp Fakültesi

Epidermoid larinks karsinom hücre hattı (Hep 2) üzerine timokinon ve propranolol kombinasyonunun etkisi.

10

2019-02-08-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Hibrit Nanomalzemelerin Sentezi ve Enerji

Depolama Uygulamaları için Performanslarının

 İncelenmesi

11

2019-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Bora DOĞAN

Tıp Fakültesi

ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA KIZAMIK, DİFTERİ, BOĞMACA VE TETANOZ SEROPOZİTİVİTESİ: TANIMLAYICI KESİTSEL ÇALIŞMA

12

2019-04-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

Deneysel olarak ratlarda oluşturulan Akrilamid toksisitesine Selenyumun koruyucu etkis

13

2019-06-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nalan BOZOĞULLARI

Diş Hekimliği Fakültesi

İNCE KÜBİK ZİRKON MONOLİTİK KRONLARIN FARKLI YÜZEY TEDAVİLERİ VE YAPAY YAŞLANDIRMA SONRASI KIRILMA DAYANIMLARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ

14

2019-06-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARCI

Diş Hekimliği Fakültesi

Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Bireylerden Elde Edilen Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrin (i-PRF) İçerisindeki Büyüme Faktörleri Seviyesinin Karşılaştırılması

15

2019-15-01-MAP01

Öğr. Gör. Dr. Fatma YILDIZ

Sağlık Hizmetlri MYO

Protokatekuik asit ’in 5- Fluorouracil ve Oxaliplatin ile Kombine Tedavisinin Kolon Kanseri Caco-2 Hücre Hattı Üzerine Etkisinin Araştırılması

16

2019-17-01-AAP01

Dr. Öğr. Üyesi Sinan UZUNLU

Rektörlüğe Bağlı Birimler

(Gıda tarım ve Uygulama Araştırma Merkezi)

Bitki Kliniğine Yönelik İklimlendirme Odası Kurulması

17

2019-02-09-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Katma Değeri Yüksek Dondurulmuş Kızartmalık Gölevez Üretimi

18

2019-03-03-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN

Eğitim Fakültesi

Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

19

2018-04-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Erkan MAYTALMAN

Tıp Fakültesi

Metamizolün  hematopoietik progenitör hücreler üzerine in vitro etkisi

20

2017-02-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Işık ÇİÇEK

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

Performans Değerlemede Yerel Kültür Etkisi

Eski Site