Devam Eden Projeler

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2020-13-02-AAP01

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ARSLAN

Gazipaşa MRB MYO

Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğrenci Ve Araştırma Laboratuvarları Altyapı Projesi.

2

2020-02-06-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DARICIK

 Mühendislik Fakültesi

Eklemeli İmalat Yöntemi ile Üretilmiş Polimer Malzemelerin Farklı Ortam Sıcaklıklarındaki Kırılma Davranışları

3

2020-04-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Erkan MAYTALMAN

Tıp Fakültesi

"Non-Steroidal Antienflamatuvar İlaçların  GT1-7 Hücre Hattında Nöronal Belirteçlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisi”

4

2020-04-03-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Murat UÇAR

Tıp Fakültesi

Testis iskemi reperfüzyon hasarına A vitamini (all trans retinoik asit) ve kalsiyum dobesilatın olumlu etkisi

5

2020-06-01-MAP01

Dr. Ğr. Üyesi Bilge KARCI

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontal Sağlığın Total Antioksidan/Oksidan Seviye, Oksidatif Stres İndeksi, İskemi Modifiye Albümin Ve Tiyol Dengesi Üzerine Etkisi

6

2020-04-01-MAP04

Dr. Öğr. Üyesi Bora DOĞAN

Tıp Fakültesi

West – Nile Virüs Seropozitivitesi – Nested Vaka Kontrol Çalışması

7

2020-03-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYGUN

Eğitim Fakültesi

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Geliştirmelerini Desteklemek Amacıyla Web 2.0 Araçlarının Kullanıma Yönelik Bir Tasarım Çalışması

8

2020-04-03-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKKOÇ

Tıp Fakültesi

Prostat Kanseri ve Benign Prostat Hiperplazisi Erken Tanısında Potansiyel Biyobelirteç Olarak Aday miRNA’ların Araştırılması

9

2020-04-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Durkadın DEMİR EKŞİ

Tıp Fakültesi

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Adropin Düzeyleri ile ENHO Geni Ekspresyon Profilinin Araştırılması

10

2020-04-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda  tiol disülfit dengesinin araştırılması

11

2020-08-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes SÖZEN

Tıp Fakültesi

Sporcularda PPARA (Peroksizom Proliferatör İle Etkinleştirilen Reseptör ?) Gen Ekspresyon Düzeylerinin Ve Genotiplerinin Belirlenmesi Ve İmmünobiyokimyasal Değerlendirilmesi

12

2020-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes SÖZEN

Tıp Fakültesi

Doksorubusinle İndüklenmiş Karaciğer Hasarında NF-K beta Yolağı Üzerinden Agomelatinin Koruyucu Rolü

13

2020-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GİRAY

Mühendislik Fakültesi

Over kanseri hücre hatlarında Horum dutu (Morus rubra) ekstraktının  mitokondriyal hücre ölümü eğiliminin belirlenmesi

14

2019-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Epigallokateşin Gallat'tın A549 Akciğer Kanseri Hücrelerindeki Epirubicin-HCl’nin Sitotoksisitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması  

15

2019-04-03-MAP01

Doç. Dr. Caner ŞAHİN

Tıp Fakültesi

Epidermoid larinks karsinom hücre hattı (Hep 2) üzerine timokinon ve propranolol kombinasyonunun etkisi.

16

2019-02-08-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Hibrit Nanomalzemelerin Sentezi ve Enerji Depolama Uygulamaları için Performanslarının İncelenmesi

17

2019-04-01-MAP03

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

Deneysel olarak ratlarda oluşturulan Akrilamid toksisitesine Selenyumun koruyucu etkis

18

2019-06-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nalan BOZOĞULLARI

Diş Hekimliği Fakültesi

İnce Kübik Zirkon Monolitik Kronların Farklı Yüzey Tedavileri Ve Yapay Yaşlandırma Sonrası Kırılma Dayanımlarının  Değerlendirilmesi

19

2019-06-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KARCI

Diş Hekimliği Fakültesi

Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Bireylerden Elde Edilen Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrin (i-PRF) İçerisindeki Büyüme Faktörleri Seviyesinin Karşılaştırılması

20

2019-15-01-MAP01

Öğr. Gör. Dr. Fatma YILDIZ

Sağlık Hizmetlri MYO

Protokatekuik asit ’in 5- Fluorouracil ve Oxaliplatin ile Kombine Tedavisinin Kolon Kanseri Caco-2 Hücre Hattı Üzerine Etkisinin Araştırılması

21

2019-02-09-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Katma Değeri Yüksek Dondurulmuş Kızartmalık Gölevez Üretimi

22

2019-03-03-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN

Eğitim Fakültesi

Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

23

2018-04-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Erkan MAYTALMAN

Tıp Fakültesi

Metamizolün  hematopoietik progenitör hücreler üzerine in vitro etkisi

24

2018-02-09-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Geleneksel Peynirlerden İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi

       
Eski Site