Biten Projeler

BİTEN MÜNFERİT ARAŞTIRMA PROJELERİ

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2019-01-01-MAP01

Doç. Dr. Kemal VATANSEVER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

2

2019-04-01-MAP02

 

Dr. Öğr. Üyesi Bora DOĞAN

Tıp Fakültesi

Erişkin Yaş Grubunda Kızamık, Difteri, Boğmaca Ve Tetanoz Seropozitivitesi: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma

3

2019-04-01-MAP01

 

Dr. Öğr. Üyesi Ertan

 KÜÇÜKSAYAN

Tıp Fakültesi

TGF-Beta Uyarımıyla Kanser Hücrelerinden Salınan Eksozomlarda İmmün Cevabı Düzenleyen Çeşitli miRNA’ların Araştırılması

4

2018-02-02-MAP01

Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

"Bulanık TOPSIS ve Optimizasyon Metoduyla Tedarikçi

 Seçimi ve Sipariş Atama "

5

2018-02-03-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

6

2018-02-03-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aydın ÜNAL

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Katı Oksit Yakıt Pilinde Kullanılan Nano Boyutta Elektrolit Toz Üretimi

7

2018-02-09-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Farklı Demleme Yöntemlerinin Alanya-Gazipaşa Ekolojik Koşullarında Yetişen Cistus sp. Bitkisinde Bileşenlere Etkisi

8

2018-02-07-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GİRAY

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

OVER KANSERINDE STARD4’ÜN EKSPRESYON  SEVIYELERININ BELIRLENMESI

9

2018-03-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

Kavram Karikatürü Destekli Probleme Dayalı Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Etkinliklerinin Fen Bilimleri Öğretmen  adaylarının, kavramsal Anlamalarına, problem çözme becerilerine ve FeTeMM farkındalıklarına etkisi

10

2017-04-01-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

Kalori Kısıtlaması ve Öğün Sıklığının Sıçanlarda Apoptozis, Oksidatif Stres, TRPM2 ve TRPV1 Katyon Kanalları Üzerine Etkilerinin Araştırılması

11

2017-02-04-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZTİMUR KARADAĞ

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Çoklu Depo Ortamında Saklanan Büyük Veriyi Kullanan Bir Varlık Bağlama Yaklaşımı

12

2017-03-01-MAP02

Doç. Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

Ortaokul 6. Sınıflarda Kuş Halkalama Çalışması Örneğinde Uygulamalı Çevre Eğitimi

13

2017-03-01-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAARDIÇ

Eğitim Fakültesi

Pırasalı Adası (Adrasan, Antalya)'nda Akkarınlı Ebabil (Apus Melba) Kuluçka Davranışının Araştırılması

14

2017-03-02-MAP02

Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Eğitim Fakültesi

Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

15

2017-01-05-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal GÖK DEMİR

İşletme Fakültesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kurumsal Marka Kişiliği Araştırması

16

2017-01-02-MAP01

Dr. Öğr. Üyesi Nacide ÖTER

Turizm

Fakültesi

Gazipaşa Evleri

BİTEN LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ

Sıra No

Proje No

Proje Yürütücüsü

Fakülte

Proje Adı

1

2019-02-03-LAP01

Dr. Öğr. Üyesi İsmail TOPÇU

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

SOL – JEL YÖNTEMİ İLE SİLİKA TABANLI AEROJEL ÜRETİMİ

2

2019-02-03-LAP02

Dr. Öğr. Üyesi İsmail TOPÇU

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

Toz metalürjisi yöntemi ile Al/Mg alanatları ile 17-4 Ph tozlarına bakır tozu ilavesi ile üretilecek hidrojen depolama tanklarının mekanik özelliklerinin incelenmesi

3

2019-02-03-LAP03

Dr. Öğr. Üyesi İsmail TOPÇU

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

3D YAZICI İLE ÜRETİLEN SERAMİK KALIPLARDA  KRANK MİLİ ÜRETİMİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

 

BİTEN ARAŞTIRMA ALT YAPI / GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ

SAYI

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BİRİMİ

PROJE NUMARASI

BÜTÇESİ

1

AAP

İşletme Mühendisliği Araştırma Altyapı Projesi

Doç. Dr.

Murat Alper BAŞARAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-01-AAP01

98.750,00

2

AAP

Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi

Dr. Öğr. Üyesi 

Tuğba AKTAR

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-09-AAP01

147.641,60

3

GAP

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi El Sanatları Galerisi

Dr. Öğr. Üyesi

Nacide ÖTER

İşletme

Fakültesi

2017-03-20-GAP01

50.000,00

 

BİTEN BİLİMSEL YAYINLARA / BİLİMSEL TOPLANTILARA DESTEK PROJELERİ *

SAYI

PROJE TÜRÜ

PROJE ADI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

BİRİMİ

PROJE NUMARASI     

BÜTÇESİ  

1

BYDP

Konveksiyon-Difüzyon-Reaksiyon Problemlerinin Özel Ağlar Üzerinde Sonlu Farklar Yöntemi İle Çözümü

Dr. Öğr. Üyesi 

Ali ŞENDUR

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BYDP01

3.070,00

2

BTDP

Customer Preferences And Company İn Airlines Transport Firms: Analytic Hierarchy Process (AHP)

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment OKUTMUŞ

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP04

1.000,00

3

BTDP

İmalat Yönetim Sistemi Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi”, “Perakendecilik Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada SERVQUAL Analiziyle Hizmet Kalitesi Ölçümü ve “Bir Beyaz Eşya Mamul Deposu İçin En Uygun Raf Sisteminin Seçimi ve Depoloma Kapasitesinin Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-02-BTDP03

1.000,00

4

BTDP

Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerinde Bir Uygulama

Doç. Dr. Boran TOKER

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP08

1.000,00

5

BTDP

Bireysel Emeklilik Sisteminin Başarısını Etkileyen Tüketici Temelli Faktörler

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÇAL

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP06

1.000,00

6

BTDP

BOBİ FRS Açısından Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi

 Dr. Öğr. Üyesi Esin YELGEN

İşletme Fakültesi

2017-01-04-BTDP01

1.000,00

7

BTDP

Muhasebe Eğitimi ve Y Kuşağı

Prof. Dr. Süleyman UYAR

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP05

1.000,00

8

BTDP

Kıbrıs’ın İslamofobi Raporu

Dr. Öğr. Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN

İşletme Fakültesi

2017-01-05-BTDP03

1.000,00

9

BTDP

Listening to the Wind of Change: Re-Scoping ELT

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ŞEKER

Eğitim Fakültesi

2017-03-03-BTDP03

5.000,00

10

BTDP

Azerbaycan Çalışma Mevzuatında İşsizlikle Mücadele Yolları ve İşsizlik Yardımı Uygulaması/Engellilerin Rehabilitasyon Haklarının Sosyal ve Hukuki Niteliği ve Geliştirilmesi Sorunları

Dr. Öğr. Üyesi Namık HÜSEYİNLİ

İşletme Fakültesi

 

2017-01-05-BTDP04

 

 

3.000,00 

 

11

BTDP

Tourism Demand Modelling of Turkey: Time Varying Parameter Approach 

Doç. Dr. Boran TOKER

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP05

3.000,00

12

BTDP

Cost Effective Nitride Phosphors for Solid-Sate Lighting: Synthesis to Atomic-Scale Characterization / Zirconia-Zirconium Diboride (ZrO2-ZrB2) Composites For Structural Applications

Doç. Dr. Hilmi YURDAKUL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-03-BTDP01

1.000,00

13

BTDP

Avrasya Ekonomik Birliği

Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP02

3.000,00

14

BTDP

Examination of Preservice Middle School Mathematics Teachers' Levels of Proof about Triangles through Argumentations

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYGUN

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-01-BTDP05

 

 

1.000,00

15

BTDP

“Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Conception of Auxiliary Elements of Triangles” “ Differences Between Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Proof Levels About Circles With and Without Argumentations”

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba UYGUN

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-01-BTDP03

 

1.000,00

16

BTDP

“İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerin FeTeMM Tutumları ve Mühendislik, Teknoloji Algıları” “Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Meslek Kariyerleri ile İlgili Kaygıları”

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-01-BTDP04

 

1.000,00

17

BTDP

Öğretim Elemanlarının Güç Kullanma Stilleriyle Öğrenci Sinizmi ve Tükenmişliğin İlişkisi

Doç. Dr. Kamile DEMİR

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP02

1.000,00

18

BTDP

"The Effect of Cognitive-Experiential Theory Based Psycho-Educational Program on Constructive Thinking" "General Belongingness and Basic Psychological Needs as Predictors of Self-Esteem in Adolescents"

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sibel DEMİRTAŞ

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP01

 

1.000,00

19

BTDP

Bilimsel Öykülere Dayalı Fen Bilimleri Eğitiminin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Başarılarına, Tutumlarına ve Bilim İnsanı İmajlarına Etkisi

Doç.Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP01

1.000,00

20

BTDP

"Çoklu Atama Yönteminde Değişimlenen Atama Sayısının Açımlayıcı Faktör Analizindeki Etkilerinin İncelenmesi" "Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özelliklerin İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP03

 

1.000,00

21

BTDP

A Framework For English Language Teaching at Higher Education Preparatory Classes

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ŞEKER

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-03-BTDP01

 

1.000,00

22

BTDP

"Öğrenme Güçlüğü Olan ve Akademik Başarısızlık Yaşayan Öğrenciler Arasındaki Farkın Belirlenmesinde Sınıf Öğretmenlerinin Görüşü" ve "Kayıp Veriyle Baş Etme Yöntemlerinin Madde Tepki Kuramı Bir Parametreli Lojistik Modelinde Madde Parametresi Kestiriminin Standart Hatasına Etkisi"

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP04

 

1.000,00

23

BTDP

The Effects of Gaming Method on Students’ Programming Achievement

Öğr. Gör. Dr. Raziye DEMİRALAY YİĞİT

Akseki Meslek Yüksekokulu

2017-12-04-BTDP01

 

1.000,00

24

BTDP

Integrating e-trust antecedents into TAM to explain mobile banking behavioral intention: A SEM-neural network modeling

Dr. Öğr. Üyesi. Yakup AKGÜL

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP05

 

1.000,00

25

BTDP

The Perception Change of Migration in Europe After 9 / 11 Attacks and It’s Effects on Syrian Migrants

Dr. Öğr. Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN

İşletme Fakültesi

2017-01-05-BTDP07

 

1.000,00

26

BTDP

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Boran TOKER

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP07

 

1.000,00

27

BTDP

Effects of “Student Misconceptions” on Teaching Practices of Pre-service Science Teachers

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP14

 

3.000,00 

 

28

BTDP

Elektrospun Hybrid Materials For High Contrast Electrochromic Devices

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÜLGERBAKİ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-08-BTDP01

 

1.000,00 

 

29

BTDP

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHİN

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP12

 

1.000,00 

 

30

BTDP

Nanocrystalline Tetragonal Zirconia Ceramics Via One-Step Hydrothermal Method / Blue Colored Zirconia Ceramics Having High Abrasion Resistant

Dr. Öğr. Üyesi Arife YURDAKUL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-03-BTDP02

1.000,00 

31

BTDP

The Effects of Model Based Missing Data Methods on Guessing Parameter in Case of Ignorable Missing Data

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP11

3.000,00 

32

BTDP

Polonya’da İslamofobinin Yükselişi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil BARDAKÇI TOSUN

İşletme Fakültesi

2017-01-05-BTDP06

3.000,00 

33

BTDP

Cytotoxic effect of Epirubicin-HCI on parental and epirubicin-HCI resistant liver cancer cells

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-07-BTDP02

1.000,00

34

 

BTDP

Effect of non-thermal processing Technologies on quality of herbs and spices Effect of non-thermal processing technologies on quality of herbs and spices

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-09-BTDP02

1.000,00

35

BTDP

The Relationship Between Strategic Planning and Total Quality Management

Dr. Öğr. Üyesi Gülin İdil S. BOLATAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-01-BTDP01

1.000,00 

36

BTDP

Knowledge Management Capabilities and Organizational Performance: An Investigation into the Effects of Knowledge Infrastructure and Processes on Organizational Performance/A Multi-Analytical Approach for Predicting Antecedents of M-mommerce Adoption

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup AKGÜL

İşletme Fakültesi

 

2017-01-03-BTDP03

 

 

1.000,00 

 

37

BTDP

Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Farkındalıkları/Engelli Kadınların Çalışma Hayatına Katılımının Önündeki Engeller: Alanya Örneği/Engelli Çalışma Kültürünün Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Namık HÜSEYİNLİ

İşletme Fakültesi

 

2017-01-05-BTDP02

 

 

1.000,00 

 

38

BTDP

Whose Needs To Analyze?: The Real Students' Or The Assumed Ones'?

Dr. Öğr. Üyesi Meral ŞEKER

Eğitim Fakültesi

2017-03-03-BTDP04

1.000,00 

39

BTDP

Leveraging Organizational Performance and Innovation via Knowledge Management Strategies in Turkey: Evidence from the İstanbul Stock Market

Dr. Öğr. Üyesi

Yakup AKGÜL

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP04

3.000,00

40

BTDP

Designing and Implementing a Supplier Selection Process for Hotels

Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-02-BTDP01

1.000,00 

41

BTDP

Turizm Rekabet İndeksi Verilerine Göre TÜRKSOY Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemiyle Konumlandırılması

Prof. Dr. Kemal KANTARCI

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP04

1.000,00 

42

BTDP

Exploring Mobile Assisted Listening Strategies By Tracking Learner Behavior: Processes and OutComes

Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK

Eğitim Fakültesi

2017-03-03-BTDP02

5.000,00

43

BTDP

Kanun Yapma Tekniği Açısından Vergi Kanunlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Güneş YILMAZ

İşletme Fakültesi

2017-01-03-BTDP01

1.000,00 

44

BTDP

Investigating the Effects of Artificial Food Colorings, Exposed During Prenatal Term with the Dose of NOAEL, on Saliva Glands in Adult Period

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ

Tıp Fakültesi

 

2017-04-01-BTDP01

 

1.000,00 

45

BTDP

The Umbral Calculus Applications of Some Special Polynomials

Dr. Öğr. Üyesi Rahime DERE

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP06

3.000,00

46

BTDP

Cytotoxicity of Cetuximab in Parental and Epirubicin-HCI Resistant Liver Cancer Cells

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERDOĞAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-07-BTDP01

1.000,00 

47

BTDP

Yakın İlişkilere İlişkin İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜLLÜ

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP06

3.000,00

48

BTDP

Türk ve Rus Öğrencilerin Mühendis ile Mühendislik Algıları

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP09

3.000,00

49

BTDP

Ürünün Yenilik Derecesinin Algılanan Kalite Üzerindeki Rolü: Cinsiyet Düzenleyici Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÇAL

İşletme Fakültesi

2017-01-01-BTDP02

1.000,00 

50

BTDP

İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Algıları

Doç. Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP10

3.000,00

51

BTDP

Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Ölçümü ve Analizi

Prof. Dr. Mehmet GÜMÜŞ

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-02-BTDP02

1.000,00 

52

BTDP

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Gücü ve Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi

Sibel DAL

Eğitim Fakültesi

 

2017-03-02-BTDP08

 

1.000,00 

53

BTDP

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Okul Yöneticileri ile Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHİN

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP09

1.000,00 

54

BTDP

Value-Added Products From Purple-Fleshed Sweetpotatoes

Dr. Öğr. Üyesi Manolya Eser ÖNER

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-09-BTDP01

1.000,00 

55

BTDP

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgıları Hakkındaki Görüşleri/Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Nedenleri/ 5E Modeline Dayalı Argümantasyon Tabanlı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Tartışma ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi/Bilişüstü Yönlendirmelerle Desteklenen Açık Uçlu Deneylerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Doç. Dr. Nilgün TATAR

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP12

1.000,00 

56

BTDP

A Research on Determining Tourism Potential and Competitiveness Factors of the Most Visited İslamic Countries

Prof. Dr. Kemal KANTARCI

İşletme Fakültesi

 

2017-01-02-BTDP03

 

1.000,00 

57

BTDP

"Kafkas Ülkelerinin Turizm Potansiyeli ve Rekabet Konumu" "Otel Performanslarının Tüketiciler Tarafından Oluşturulan Seyahat 2.0 Yorumları Aracılığıyla Değerlendirilmesi: Kırgızistan Uygulaması"

Prof.Dr.Kemal KANTARCI

İşletme Fakültesi

2017-01-02-BTDP01

 

3.000,00

58

BTDP

Lise Öğrencilerinin FeTeMM Algıları ve FeTeMM Kariyer Eğilimleri

Doç. Dr. Kadir BİLEN

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP02

1.000,00 

59

BTDP

“Ölmez Ağacın” Ölümsüz Lezzetleri: Didim’de Zeytin ve Zeytin Yağından Hazırlanan Yöresel Yiyecekler

Dr. Öğr. Üyesi Osman ÇULHA

Turizm Fakültesi

2017-07-01-BTDP01

1.000,00 

60

BTDP

Psikolojik Sağlamlık ve İyilik Hali

Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Eğitim Fakültesi

2017-03-02-BTDP05

1.000,00 

61

BTDP

Examination of Softwood Traches by İmage Analysis

Öğr. Gör. Dr. Halime BOZTOPRAK

Akseki Meslek Yüksekokulu

2017-12-01-BTDP01

3.000,00

62

BTDP

Space Heating Analysis of Trombe Wall Using Finite Element Method/A Study on the Evaluation of Green Buildings in Turkish Constructuion İndustry

Dr. Öğr. Üyesi. Ercan Şerif KAYA

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-05-BTDP01

 

1.000,00 

63

BTDP

Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayınlanan Fen Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması / Ortaokul Öğrencilerinin İnsan İç Organları Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP13

 

1.000,00 

64

BTDP

İnterkonnektör Yüzeyine Nano Kaplamanın Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYDIN ÜNAL

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-03-BTDP03

1.000,00 

65

BTDP

Firma Özelliklerinin Teknoloji Transfer Performansına Etkisi/Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasının Etkileri/Toplam Kalite Yönetiminin Turizm Sektöründe Etkileri/CMMI ile Yazılım Süreçlerinin İyileştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülin İdil S. BOLATAN

Rafet Kayış Mühendislik

Fakültesi

2017-02-01-BTDP02

 

1.000,00 

66

BTDP

Kavram Haritalarının ve Rehber Materyallerin Öğrenci Başarısına ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi/Biyokimya Dersi “Protein Sentezi” Konusu ile İlgili Kavramların Anlaşılma Düzeyi/Protein Sentezi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavramlar Anketi, Kavram Testi ve Kavram Haritaları İle Belirlenmesi/Protein Sentezi Kavramlarının ve Kavram Haritası Çiziminin Öğretiminde Kavram Haritaları ve Rehber Materyallerin Etkisi/Protein Sentezi İle İlgili Kavram Haritalarının İlişkisel ve Öneri Doğruluğu Puanlama Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi/Biyoloji Öğretmen Adaylarının Fotosentez Deneyleri ile İlgili Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEMİRCİ

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP07

 

1.000,00

67

BTDP

Biyoloji ve Kimya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Karşı Tutumları/Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalık Düzeyleri

Dr. Öğr. Üyesi

Tuba DEMİRCİ

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP08

 

1.000,00

68

BTDP

Finite Element Analysis of Silicon-Based Solar Cells/A Research on Material Selection for Green Buildings in Turkey

Dr. Öğr. Üyesi

Ayhan ATIZ

Eğitim Fakültesi

2017-03-01-BTDP11

 

1.000,00

* Bu proje türleri BAP Yönergesinden kaldırılmıştır.

Eski Site