● Misyon ve Vizyon

Misyon: Bilimsel araştırmalar için ayrılan mali kaynağın etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak; Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak, Üniversitenin toplumsal etkinliğine ve saygınlığına katkıda bulunmak, bilimsel çalışmalara destek vermek, bilim ve teknolojinin gelişmesine yardımcı olarak; ilin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak. 

 

VizyonÜlkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, imkanları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmek.

Eski Site